Λ Α Β Δ Α Σ   Μ Ο Ν.   Ε Π Ε

ΑΦΜ: 9 9 7 8 3 3 5 2 0
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 1 2 1 7 2 2 2 0 1 0 0 0
Δραστηριότητα: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Κωδικός Δραστηριότητας: 46311216
Τηλέφωνο: 2 1 0 2 3 8 2 7 4 6
 Διεύθυνση: Ι Μ Β Ρ Ο Υ 3, 1  3 6 7 1  Α Χ Α Ρ Ν Ε Σ
ΔΟΥ: ΑΧΑΡΝΩΝ